The Fork

The Fork hører til Tripadvisor og er en af verdens største og mest populære hjemmesider med let tilgængelig info om spisesteder, menuer, priser og tilbud samt et meget brugervenligt afsnit med gæsternes anbefalinger og anmeldelser.

Vi har hjulpet den danske gren af The Fork med layout, illustrationer, merchandise, billedbehandling og grafisk arbejde samt produktion på en 32-sides spiseguide, annoncer, flyers, plakater samt adshel- og outdoor-kampagner til Metro-stationer.