AirPilotBase & Hammerbase

AirPilotBase er et nyere netværk inden for luftfarten, hvor blandt andre erhvervspiloter kan lade sig rekruttere. Bag udviklingen af software og app-løsninger står den danske CEO Lars Harpøth, der også står bag selskabet Hammerbase. Her bruger man et åbent, databasebaseret rekrutteringssystem inden for service-, bygge- og anlægsbranchen.

Selv om der således er tale om to forskellige forretninger, har vi kunnet udnytte synergier i forhold til den grafiske linie, som at layoute logoer, designe papirlinie og produktion af diverse tryksager.